Ubuntu 12.04 – instalacja Eclipse :)

1. Ściągamy najnowszą wersję Eclipse JEE z eclipse.org
2. Wypakowujemy – tar xzf eclipse-xxx.tar.gz
3. Przenosimy do folderu /opt/

mv eclipse /opt/
sudo chown -R root:root eclipse
sudo chmod -R +r eclipse

4. Tworzymy wykonywalny plik dla eclipse’a

sudo touch /usr/bin/eclipse
sudo chmod 755 /usr/bin/eclipse
sudo nano /usr/bin/eclipse

4.1. Przekopiowujemy i zapisujemy:

#!/bin/sh
#export MOZILLA_FIVE_HOME="/usr/lib/mozilla/"
export ECLIPSE_HOME="/opt/eclipse"

$ECLIPSE_HOME/eclipse $*

5. Tworzymy element menu

sudo nano /usr/share/applications/eclipse.desktop

5.1. Przekopiowujemy i zapisujemy:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Eclipse
Comment=Eclipse IDE
Exec=eclipse
Icon=/opt/eclipse/icon.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=GNOME;Application;Development;
StartupNotify=true

6. Odpalamy Eclipse

/opt/eclipse/eclipse -clean &

Źródło: http://colinrrobinson.com/technology/install-eclipse-ubuntu/

Wypakować eclipse do /opt/eclipse

sudo echo "/opt/eclipse/eclipse -vmargs -Xmx650M $*" > ~/eclipse && sudo chmod a+rx ~/eclipse &&sudo mv ~/eclipse /usr/bin

sudo kate /usr/share/applications/eclipse.desktop

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Eclipse JEE
Comment=Eclipse JEE IDE
Exec=eclipse
Icon=/opt/eclipse/icon.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Development;
StartupNotify=true

Kubuntu: http://www.nazgee.eu/pl/blog/najnowszy-eclipse-pod-ubuntu

Eclipse+Maven+Windows

1. tworzymy w eclipse nowy projekt maven, używamy archetypu: spring-mvc-jpa-srchetype
2. przechodzimy do konfiguracji mavena: user/.m2/settings.xml
3. wklejamy do niego :
	<server>
		<id>tomcat</id>
		<username>user</username>
		<password>pass</password>
	</server>
4. przechodzimy do konfiguracji tomcata: tomcat_dir/conf/tomcat-users.xml
5. wklejamy do niego:
	<role rolename="manager-script"/>
	<user name="user" password="pass" roles="admin-gui,manager-gui,manager-script" />
6. restartujemy tomcata
7. przechodzimy do pom.xml w projekcie w eclipsie
8. na samym dole mamy cos takiego:
	<groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
	<artifactId>tomcat-maven-plugin</artifactId>
9. trzeba przeedytowac konfiguracje:
	<configuration>
		<url>http://localhost:8080/manager/html</url>
		<server>tomcat</server>
		<path>/${project.build.finalName}</path>
	</configuration>
10. zapisujemy plik :)
11. teraz uruchamiamy projekt z konfiguracja
12. w goals wpisujemy tomcat:deploy (deploy: deploy na serwer, undeploy: wywala projekt z serwera :))