Przydatne komendy

Szukanie po dysku:
# indeksujemy dysk
sudo updatedb.mlocate

# szukamy na dysku
sudo locate [nazwa której szukamy na dysku]

Zamiana tekstu w pliku:
sudo sed -i 's/[tekst który chcemy zastąpić]/[nowy tekst]/g' [nazwa pliku]

Rozwiązanie konfliktów we wszystkich plikach pom.xml:
grep '<<<' * -lr | grep pom.xml | xargs -n 1 git checkout --ours

# konwersja znaków końca linii - Windows -> Unix
sudo sed -i 's/\r//' filename

Linux+Apache+Tomcat+Vhost

Ściągamy Apache Httpd w wersji 2.4.4 z http://httpd.apache.org/download.cgi i wypakowujemy.

Instalujemy 2 biblioteki:

sudo apt-get install libapr1-dev
sudo apt-get install libaprutil1-dev

Przechodzimy do katalogu z Apache Httpd, wykonujemy polecenia:

./configure
make
sudo make install

Ściągamy mod-jk w wersji 1.2 z http://tomcat.apache.org/download-connectors.cgi i wypakowujemy.

Następnie przechodzimy do katalogu mod-jk/native, wykonujemy polecenia:

./configure --with-apxs=/usr/local/apache2/bin/apxs
make
sudo make install

Plik konfiguracyjny znajduje się w:

/usr/local/apache2/conf/httpd.conf

Następnie tworzymy nowy plik konfiguracyjny z tzw. worker’ami:

sudo kate /usr/local/apache2/conf/workers.properties

Wklejamy do niego (port do AJP znajdziemy w pliku katalog_tomcat/conf/server.xml):

worker.list=tomcat1

worker.tomcat1.type=ajp13
worker.tomcat1.port=8009
worker.tomcat1.host=localhost

Następnie otwieramy plik konfiguracyjny apache’a:

sudo kate /usr/local/apache2/conf/httpd.conf

Na samym końcu wklejamy:

LoadModule jk_module modules/mod_jk.so
JkWorkersFile conf/workers.properties
JkLogFile logs/mod_jk.log
JkLogLevel emerg
JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
JkOptions +ForwardKeySize +ForwardURICompat -ForwardDirectories
JkRequestLogFormat "%w %V %T"

Następnie szukamy w tym samym pliku (httpd.conf) linii:

Listen 80

Pod nią wklejamy:

NameVirtualHost *:80

I usuwwamy komentarz z linii prowadzącej to pliku z VHOST’ami:

# Virtual hosts
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf

Linux+Tomcat+VirtualHost

 1. Pobieramy ze strony http://httpd.apache.org/download.cgi serwer apache httpd. Wersja 2.2.x wystarczy.
 2. Wypakować, przejść do folderu httpd-2.2.x
 3. Wpisać komendę
  ./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-rewrite=shared --enable-proxy=shared
 4. Po pomyślnym wykonaniu komendy, należy zainstalować aplikację: sudo make i sudo make install
 5. Pobieramy mod_jk ze strony http://tomcat.apache.org/download-connectors.cgi
 6. Wypakować, przejść do folderu tomcat-connectors-x/native
 7. Wpisać komendę
  ./configure --with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs

  (wymagany jest g++ [sudo apt-get install g++])

 8. Po pomyślnym wykonaniu komendy, należy zainstalować aplikację: sudo make i sudo make install
 9. Następnie przechodzimy do katalogu /usr/local/apache/conf/
 10. Tworzymy plik workers.properties: sudo gedit workers.properties
 11. Wpisujemy do niego:
  worker.list=tomcat1worker.tomcat1.type=ajp13
   worker.tomcat1.port=8009
   worker.tomcat1.host=localhost</pre> Port pochodzi z pliku /../apache-tomcat/conf/server.xml -> <pre><!-- Define an AJP 1.3 Connector on port 8009 -->
   <Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" /></pre></li>
  	<li>Następnie otwieramy plik /usr/local/apache/conf/httpd.conf i przechodzimy na koniec pliku</li>
  	<li>Wklejamy następujący kod: LoadModule jk_module modules/mod_jk.soJkWorkersFile conf/workers.propertiesJkLogFile logs/mod_jk.log
   JkLogLevel emerg
   JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
   JkOptions +ForwardKeySize +ForwardURICompat -ForwardDirectories
   JkRequestLogFormat "%w %V %T"
 12. Teraz można w końcu skonfigurować Vhosta 😀
 13. W pliku /usr/local/apache/conf/httpd.conf szukamy linii z Listen 80
 14. Pod nią wklejamy NameVirtualHost *:80
 15. A następnie konkretną konfigurację VHOST: 
  <VirtualHost *:80>
  ServerName app.adres.pl
  JkMount  /app* tomcat1
  </VirtualHost></div>
  
 16. Startujemy apache httpd /usr/local/apache/bin/ -> sudo ./apachectl start
 17. Można testować 😀