Amazon EC2 – JMX

Do CATALINA_OPTS dodać taki wpis:
-Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8997 -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=8998

Następnie w PUTTY należy otworzyć tunele na portach 8997 i 8998 do maszyny EC2 (IP address)
putty-tunel

Po otwarciu JVisualVM dodajemy nowy „Remote”:
addremote

A następnie dodajemy „JMX connection”:
addjmx