Przydatne komendy

Szukanie po dysku:
# indeksujemy dysk
sudo updatedb.mlocate

# szukamy na dysku
sudo locate [nazwa której szukamy na dysku]

Zamiana tekstu w pliku:
sudo sed -i 's/[tekst który chcemy zastąpić]/[nowy tekst]/g' [nazwa pliku]

Rozwiązanie konfliktów we wszystkich plikach pom.xml:
grep '<<<' * -lr | grep pom.xml | xargs -n 1 git checkout --ours

# konwersja znaków końca linii - Windows -> Unix
sudo sed -i 's/\r//' filename

Dodaj komentarz

*