Linux+Apache+Tomcat+Vhost

Ściągamy Apache Httpd w wersji 2.4.4 z http://httpd.apache.org/download.cgi i wypakowujemy.

Instalujemy 2 biblioteki:

sudo apt-get install libapr1-dev
sudo apt-get install libaprutil1-dev

Przechodzimy do katalogu z Apache Httpd, wykonujemy polecenia:

./configure
make
sudo make install

Ściągamy mod-jk w wersji 1.2 z http://tomcat.apache.org/download-connectors.cgi i wypakowujemy.

Następnie przechodzimy do katalogu mod-jk/native, wykonujemy polecenia:

./configure --with-apxs=/usr/local/apache2/bin/apxs
make
sudo make install

Plik konfiguracyjny znajduje się w:

/usr/local/apache2/conf/httpd.conf

Następnie tworzymy nowy plik konfiguracyjny z tzw. worker’ami:

sudo kate /usr/local/apache2/conf/workers.properties

Wklejamy do niego (port do AJP znajdziemy w pliku katalog_tomcat/conf/server.xml):

worker.list=tomcat1

worker.tomcat1.type=ajp13
worker.tomcat1.port=8009
worker.tomcat1.host=localhost

Następnie otwieramy plik konfiguracyjny apache’a:

sudo kate /usr/local/apache2/conf/httpd.conf

Na samym końcu wklejamy:

LoadModule jk_module modules/mod_jk.so
JkWorkersFile conf/workers.properties
JkLogFile logs/mod_jk.log
JkLogLevel emerg
JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
JkOptions +ForwardKeySize +ForwardURICompat -ForwardDirectories
JkRequestLogFormat "%w %V %T"

Następnie szukamy w tym samym pliku (httpd.conf) linii:

Listen 80

Pod nią wklejamy:

NameVirtualHost *:80

I usuwwamy komentarz z linii prowadzącej to pliku z VHOST’ami:

# Virtual hosts
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf

Dodaj komentarz

*