„Czyszczenie” danych w formularzu ze spacji

protected void initBinder(WebDataBinder binder) {
	binder.registerCustomEditor(String.class, new StringTrimmerEditor(false));
}

nie działa jeśli w aplikacji korzystamy z mapowania po adnotacjach:

<!-- Enables the Spring MVC @Controller programming model -->
<mvc:annotation-driven />

Dodaj komentarz

*