Fix dla JavaHL w Eclipse

Subclipse – http://subclipse.tigris.org/update_1.8.x

Instalujemy nową wersje JavaHL

sudo apt-add-repository ppa:dominik-stadler/subversion-1.7
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

Szukamy JNI

sudo find / -name jni

Edytujemy plik eclipse.ini w folderze z Eclipse:

-Djava.library.path=ścieżka do JNI z poprzedniego polecenia

Dodaj komentarz

*