Amazon EC2 – JMX

Do CATALINA_OPTS dodać taki wpis:
-Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8997 -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=8998

Następnie w PUTTY należy otworzyć tunele na portach 8997 i 8998 do maszyny EC2 (IP address)
putty-tunel

Po otwarciu JVisualVM dodajemy nowy „Remote”:
addremote

A następnie dodajemy „JMX connection”:
addjmx

Przydatne komendy

Szukanie po dysku:
# indeksujemy dysk
sudo updatedb.mlocate

# szukamy na dysku
sudo locate [nazwa której szukamy na dysku]

Zamiana tekstu w pliku:
sudo sed -i 's/[tekst który chcemy zastąpić]/[nowy tekst]/g' [nazwa pliku]

Rozwiązanie konfliktów we wszystkich plikach pom.xml:
grep '<<<' * -lr | grep pom.xml | xargs -n 1 git checkout --ours

# konwersja znaków końca linii - Windows -> Unix
sudo sed -i 's/\r//' filename

Linux+Apache+Tomcat+Vhost

Ściągamy Apache Httpd w wersji 2.4.4 z http://httpd.apache.org/download.cgi i wypakowujemy.

Instalujemy 2 biblioteki:

sudo apt-get install libapr1-dev
sudo apt-get install libaprutil1-dev

Przechodzimy do katalogu z Apache Httpd, wykonujemy polecenia:

./configure
make
sudo make install

Ściągamy mod-jk w wersji 1.2 z http://tomcat.apache.org/download-connectors.cgi i wypakowujemy.

Następnie przechodzimy do katalogu mod-jk/native, wykonujemy polecenia:

./configure --with-apxs=/usr/local/apache2/bin/apxs
make
sudo make install

Plik konfiguracyjny znajduje się w:

/usr/local/apache2/conf/httpd.conf

Następnie tworzymy nowy plik konfiguracyjny z tzw. worker’ami:

sudo kate /usr/local/apache2/conf/workers.properties

Wklejamy do niego (port do AJP znajdziemy w pliku katalog_tomcat/conf/server.xml):

worker.list=tomcat1

worker.tomcat1.type=ajp13
worker.tomcat1.port=8009
worker.tomcat1.host=localhost

Następnie otwieramy plik konfiguracyjny apache’a:

sudo kate /usr/local/apache2/conf/httpd.conf

Na samym końcu wklejamy:

LoadModule jk_module modules/mod_jk.so
JkWorkersFile conf/workers.properties
JkLogFile logs/mod_jk.log
JkLogLevel emerg
JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
JkOptions +ForwardKeySize +ForwardURICompat -ForwardDirectories
JkRequestLogFormat "%w %V %T"

Następnie szukamy w tym samym pliku (httpd.conf) linii:

Listen 80

Pod nią wklejamy:

NameVirtualHost *:80

I usuwwamy komentarz z linii prowadzącej to pliku z VHOST’ami:

# Virtual hosts
Include conf/extra/httpd-vhosts.conf